Ứng dụng phân tích độ tin cậy trong đánh giá an toàn công trình thủy tại Việt Nam

Bài viết Ứng dụng phân tích độ tin cậy trong đánh giá an toàn công trình thủy tại Việt Nam trình bày phương pháp đánh giá an toàn công trình bằng lý thuyết độ tin cậy, trong đó xem xét các biên đầu vào là các đại lượng ngẫu nhiên và ứng dụng cụ thể trong đánh giá an toàn cho một đoạn đê Hữu Hồng qua thành phố Hà Nội và cống ngăn triều điều tiết nước Phú Định trong hệ thống kiểm soát ngập lụt (KSNL) thành phố Hồ Chí Minh. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2016. ISBN 978-604-82-1980-2 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY TRONG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY TẠI VIỆT NAM Trần Quang Hoài1 Lê Xuân Bảo2 Nguyễn Quang Đức Anh2 Mai Văn Công2 1 Tổng Cục Thủy lợi Bộ NN amp PTNT email hoaitq@ 2 Trường Đại học Thủy lợi 1. ĐẶT VẤN ĐỀ dạng hàm độ tin cậy và xem xét các biến đầu Trong lĩnh vực công trình thủy biên tải vào là các đại lượng ngẫu nhiên biểu diễn trọng và độ bền thường chịu tác động mạnh kết quả đầu ra là trị số độ tin cậy của hàm của các quá trình vật lý tự nhiên như các yếu trạng thái giới hạn xác suất sự cố và các tố khí hậu sông biển do đó mang tính ngẫu tham số thống kê và giá trị thiết kế. Phương nhiên cao. Tại Việt Nam các hệ thống công pháp này là một bước tiến trong lý thuyết trình thuỷ được thiết kế theo phương pháp tất thiết kế vì nó cho phép tổ hợp các yếu tố ảnh định truyền thống do đó việc xem xét tính hưởng đến phương trình thiết kế một cách ngẫu nhiên của các biến đầu vào trong tính ngẫu nhiên sát với bản chất ngẫu nhiên của toán còn hạn chế. Bài báo này trình bày các quá trình vật lý tự nhiên hơn. phương pháp đánh giá an toàn công trình Phương pháp này đòi hỏi nguồn số liệu bằng lý thuyết độ tin cậy trong đó xem xét đầu vào lớn cần có quá trình đo đạc quan trắc các biên đầu vào là các đại lượng ngẫu nhiên. lâu dài nên việc áp dụng vào thực tế hiện nay còn rất hạn chế đặc biệt trong điều kiện số Kết quả đánh giá an toàn theo phương pháp liệu của nước ta. Tuy nhiên với các kỹ thuật này ngoài việc trả lời được công trình có an mô phỏng thống kê hiện nay kết hợp với toàn hay không thì còn đưa ra được câu trả phân tích số liệu lịch sử việc thiếu số liệu lời công trình an toàn ở mức độ nào thể nêu trên phần nào có thể khắc phục được. hiện thông qua xác suất xảy ra sự cố và chỉ số Bài báo này trình bày phương pháp đánh độ tin cậy của công trình. Phương pháp được giá an toàn công trình bằng lý thuyết độ tin ứng dụng cụ thể vào đánh giá an toàn một số cậy trong

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    57    1    30-11-2023
147    70    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.