Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông hiện nay

Luận án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông hiện nay" nhằm mục đích tìm ra các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDCD để góp phần phát triển năng lực cho học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học môn học này ở trường THPT. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Nguyễn Quang Thuận ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Nguyễn Quang Thuận ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . Nguyễn Như Hải Hà Nội - 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án là kết quả nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của . Nguyễn Như Hải. Các số liệu khảo sát thực nghiệm sư phạm là trung thực chưa được công bố ở bất cứ công trình khoa học nào trước đó. Tác giả Nguyễn Quang Thuận ii LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo hướng dẫn . Nguyễn Như Hải đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu để em hoàn thành được Luận án. Em xin trân trọng cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa các thầy giáo cô giáo công tác trong Khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục công dân Trường ĐHSP Hà Nội đã giảng dạy tạo mọi điều kiện cho em có một môi trường học tập nghiên cứu thuận lợi. Em xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Phòng Sau đại học và Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Hà Nội Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Chính trị Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Hà Nội 2 cùng với các thầy cô đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện Luận án. Con xin chân thành cảm ơn Cha Mẹ hai bên cùng với những người thân trong gia đình đã động viên giúp đỡ để con hoàn thành Luận án. Hà Nội ngày 12 tháng 01 năm 2023 Tác giả Nguyễn Quang Thuận iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. Lý do chọn đề tài .1 2. Mục đích nghiên cứu .2 3. Khách thể đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3 4. Giả thuyết khoa học .3 5. Nhiệm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    68    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.