Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Địa lí 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Đức Trọng

"Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Địa lí 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Đức Trọng" dành cho các em học sinh lớp 10 tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm làm bài thi. Hi vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi. | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II MÔN ĐỊA LÍ 10 Phần I Trắc nghiệm BÀI 20. VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP LÂM NGHIỆP THỦY SẢN Câu 1. Vai trò của sản xuất nông nghiệp không phải là A. cung cấp lương thực thực phẩm cho con người. B. bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm. C. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu. D. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành. Câu 2. Tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế của ngành nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản là A. nguồn nước khí hậu B. đất đai mặt nước C. địa hình cây trồng. D. sinh vật địa hình. Câu 3. Nhân tố ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp là A. đất đai. B. khí hậu. C. địa hình. D. sinh vật. Câu 4. Nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản là A. đất đai địa hình. B. vốn đầu tư thị trường. C. khí hậu sinh vật. D. sinh vật nguồn nước. Câu 5. Quy mô sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào A. chất lượng đất. B. diện tích đất. C. nguồn nước tưới. C. độ nhiệt ẩm. Câu 6. Nhân tố tạo ra nhiều giống mới tăng năng suất chất lượng nông nghiệp là A. dân cư lao động. B. khoa học công nghệ. C. địa hình đất trồng. D. cơ sở hạ tầng vật chất kĩ thuật. Câu 7. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản là A. máy móc và cây trồng . B. hàng tiêu dùng và vật nuôi C. cây trồng và vật nuôi. D. cây trồng và hàng tiêu dùng Câu 8. Ngành nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản có vai trò A. khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên đất nước. B. quan trọng giữ cân bằng sinh thái bảo vệ môi trường. C. sản xuất khối lượng của cải vật chất rất lớn cho xã hội D. thúc đẩy sự phát triển nhiều ngành kinh tế tạo việc làm. Câu 9. Ngành nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản có đặc điểm A. có tính chất tập trung cao độ. B. là ngành sản xuất phi vật chất. C. phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên. D. cung cấp tư liệu sản xuất cho nền kinh tế. Câu 10. Đặc điểm nào sâu đây không đúng với ngành nông .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    58    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.