Ebook Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân xã Vĩnh Phước (1930-1975): Phần 1

Ebook Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân xã Vĩnh Phước (1930-1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về vùng đất, con người và truyền thống cách mạng của nhân dân Vĩnh Phước; cuộc vận động cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và quá trình phát động cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ở xã Vĩnh Phước; .Mời các bạn cùng tham khảo! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    56    1    04-12-2023
145    39    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.