Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý tài chính trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm Đà Nẵng

Đề tài "Quản lý tài chính trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm Đà Nẵng" gồm 3 chương trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính tại các trường đại học, cao đẳng công lập Việt Nam; thực trạng quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm Đà Nẵng; giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm Đà Nẵng. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    56    1    01-12-2023
246    53    1    01-12-2023
215    311    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.