Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Triệu Quang Phục

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới cũng như giúp các em củng cố và ôn luyện kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thông qua "Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Triệu Quang Phục" sau đây. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc ôn tập. Chúc các bạn thi tốt! | TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC NHÓM LỊCH SỬ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ 11 NĂM HỌC 2022-2023 A. NỘI DUNG ÔN TẬP CHỦ YẾU 1. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1873 đến 1884 - Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kì lần thứ nhất 1873 và phong trào đấu tranh của nhân dân ta. - Thực dân Pháp tiến đánh Bắc kì lần thứ hai 1882 và phong trào đấu tranh của nhân dân ta. - Hai bản hiệp ước 1883 và Nguyễn đầu hàng. 2. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX - Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. - Các giai đoạn của Phong trào Cần Vương. - Các cuộc khởi nghĩa Khởi nghĩa Bãi Sậy Hương Khê. - Cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 3. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp - Chuyển biến về kinh tế. - Chuyển biến về giai cấp xã hội. 4. Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX - Phan Bội Châu với xu hướng bạo động. - Phan Châu Trinh với xu hướng cải cách. B. NỘI DUNG ÔN TẬP CHỦ YẾU TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN B1 PHẦN TRẮC NGHIỆM 1. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1873 đến 1884 Câu 1 Thực dân Pháp lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất 1873 A. Giải quyết vụ Đuy Puy. B. Khai thác tài nguyên khoáng sản. C. Lôi kéo một số tín đồ Công giáo lầm lạc. D. Nhà Nguyễn không thi hành Hiệp ước 1862. Câu 2 Tướng chỉ huy quân đội Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất là A. Rivie. B. Gacniê. C. Napoleon. D. Cuốc bê. Câu 3 Tổng đốc thành Hà Nội lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất là ai A. Hoàng Diệu. B. Nguyễn Lâm. C. Nguyễn Tri Phương. D. Nguyễn Trung Trực. Câu 4 Địa danh nào ở Hà Nội đã diễn ra cuộc chiến đấu giữa 100 binh lính triều đình với thực dân Pháp năm 1873 A. Cầu Giấy. B. Ô Thanh Hà. C. Cửa Bắc. D. Của Nam. Câu 5 Ngày 21 12 1873 gắn liền với chiến thắng nào của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp A. Chiến thắng ở Nam Định. B. Chiến thắng tại ô Quan Chưởng. C. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    54    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.