Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2022-2023 - Trường THCS Long Toàn

Mời các bạn học sinh tham khảo "Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2022-2023 - Trường THCS Long Toàn", tài liệu tổng hợp nhiều câu hỏi bài tập khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn! | UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS LONG TOÀN MÔN TIN HỌC 8 NĂM HỌC 2022-2023 I. KIẾN THỨC TRỌNGTÂM. 1. Kiếnthức Chủ đề 4 Tổ chức lặp - Biết được các tình huống sử dụng từng loại lệnhlặp. - Hiểu được câu lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước vòng lặp với số lần định trước hoặc không xácđịnh. Chủ đề 5 Kiểu mảng và biến có chỉ số - Biết được khái niệm mảng mộtchiều. - Biết cách khai báo mảng truy cập các phần tử củamảng. 2. Kỹnăng - Kĩ năng thực hành trên máy tính kĩ năng làm việc nhóm kĩ năng tưduy. - Sửa lỗi được một chương trình cho trước có sử dụng câu lệnhlặp. - Viết được chương trình Pascal có sử dụng câu lệnhlặp. - Thực hiện được khai báo mảng truy cập phần tử mảng sử dụng các phần tử mảng trong biểu thức tínhtoán. 3. Tháiđộ Nghiêm túc cầu thị và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọingười. 4. Hình thức kiểm tra Thực hành trênmáy. II. ĐỀ MINH HOẠ. Học sinh làm bài thực hành trên máy tính HọcsinhsửdụngphầnmềmFreePascalđểviếtchươngtrình. Họcsinhlưubàitheohướngdẫncủagiáoviên. ĐỀ 1 Câu 1 4đ Để viết chương trình nhập vào từ bàn phím một số tự nhiên n sau đó xuất ra màn hình bảng cửu chương n. Chương trình được người lập trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal như sau Program Bangcuuchuong Var i n real Begin Readln Write Hay nhap bang cuu chuong muon in For i 1 to n Readln n Writeln n x i n i End. Em hãy gõ lại chương trình trên phần mềm Free Pascal biên dịch và sửa các lỗi của chương trình xuất ra màn hình một bảng cửu chương bất kỳ mà giáo viên yêu cầu. Câu 2 3đ Một người lập trình viết chương trình tính tổng giá trị các số chẵn của dãy số nguyên A gồm n phần tử được nhập vào từ bàn phím như sau Program Dayso Var i n A tong integer A Array of real Begin Write Nhap n Readln n For i 1 to n do Begin Write A i Readln A i End Tong 0 For i 1 to n do Begin If A i mod 2 0 then Tong Tong A End Writeln Tong gia tri cac so chan cua day A Tong Readln End. Em hãy gõ lại chương trình trên phần mềm Free Pascal biên dịch và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    235    5    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.