Nghiên cứu lựa chọn chất kết dính để chế tạo zeolit X dạng hạt sử dụng trong Bloc làm khô của máy nén khí

Bài viết Nghiên cứu lựa chọn chất kết dính để chế tạo zeolit X dạng hạt sử dụng trong Bloc làm khô của máy nén khí trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn chất kết dính để chế tạo zeolit X dạng hạt, hình que, sử dụng trong Bloc làm khô, ứng dụng làm sạch khí của hệ thống máy nén khí. | Nghiên cứu khoa học công nghệ Nghiên cứu lựa chọn chất kết dính để chế tạo zeolit X dạng hạt sử dụng trong Bloc làm khô của máy nén khí Nguyễn Thị Hương1 Nguyễn Việt Hưng1 Lê Khánh Trung2 Võ Hoàng Phương1 Lê Văn Dương3 1 Viện Hoá học - Vật liệu Viện Khoa học và Công nghệ quân sự 2 Nhà máy Z115 Tổng cục Công nghiệp quốc phòng 3 Đại học Bách khoa Hà Nội. Email nguyenhuong0916@ Nhận bài 11 11 2022 Hoàn thiện 09 3 2023 Chấp nhận đăng 10 4 2023 Xuất bản 28 4 2023. DOI https TÓM TẮT Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn chất kết dính để chế tạo zeolit X dạng hạt hình que sử dụng trong Bloc làm khô ứng dụng làm sạch khí của hệ thống máy nén khí. Độ cứng và khả năng hấp phụ của hạt zeolit tổng hợp sử dụng 03 tác nhân kết dính khác nhau gồm sol silica boehmit và cacboxymethyl xenluloza được nghiên cứu so sánh để lựa chọn tác nhân phù hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất kết dính boehmit với hàm lượng 12 về khối lượng thu được hạt zeolit có độ cứng đảm bảo độ trao đổi ion và dung lượng hấp phụ đối với nước và toluen lần lượt là 105 meq 100g 11 25 g 100g và 11 17 g 100g. Từ khoá Zeolit X Độ cứng Chất kết dính. 1. MỞ ĐẦU Zeolit là alumino-silicat ngậm nước được tạo ra từ alumina tứ diện AlO45- và silica SiO44- thông qua liên kết của các nguyên tử oxy 1 . Zeolit gồm hai loại chính là zeolit tự nhiên và tổng hợp 2 3 . Zeolit tự nhiên chủ yếu được hình thành từ đá núi lửa và đá trầm tích như chabazit clinoptilolite và mordenite 4 trong khi zeolit tổng hợp được điều chế bằng phương pháp thuỷ nhiệt từ các nguồn silic và nhôm khác nhau 5 . Zeolit có các đặc tính ưu việt như độ xốp lớn và cấu trúc đa dạng 6 độ đồng đều cao về kích thước và hình dạng lỗ tính linh động của các cation tính ưa nước và kỵ nước của chất được hấp phụ và chất hấp phụ 7 8 . Ngày nay zeolit tiếp tục tìm thấy nhiều ứng dụng khác nhau trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường khoa học và công nghiệp 2 . Trong đó Zeolit X thuộc họ vật liệu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    65    2    07-12-2023
7    51    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.