Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

giới thiệu đến các bạn “Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam” để ôn tập nắm vững kiến thức cũng như giúp các em được làm quen trước với các dạng câu hỏi đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỈNH QUẢNG NAM Môn LỊCH SỬ Lớp 11 Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC Đề gồm có 02 trang Họ tên . Số báo danh . Mã đề 601 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 điểm Câu 1 Người lãnh đạo quan quân triều đình nhà Nguyễn chống lại cuộc tấn công thành Hà Nội lần thứ hai 1882 của quân Pháp là A. Nguyễn Tri Phương. B. Hoàng Tá Viêm. C. Hoàng Diệu. D. Lưu Vĩnh Phúc. Câu 2 Liên minh phát xít hình thành trong những năm 30 của thế kỉ XX gồm những nước nào A. Đức Italia Anh. B. Đức Anh Pháp. C. Đức Nhật Pháp. D. Đức Italia Nhật. Câu 3 Vào năm 1940 quan hệ Mĩ - Nhật trở nên căng thẳng khi A. Nhật mở rộng xâm lược Đông Bắc Trung Quốc. B. Nhật kéo quân vào Đông Dương. C. Nhật tấn công hạm đội của Mĩ ở Trân Châu cảng. D. Nhật chuẩn bị xâm lược Phi-lip-pin. Câu 4 Năm 1883 triều đình nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp Hiệp ước nào sau đây A. Hiệp ước Nhâm Tuất. B. Hiệp ước Hácmăng. C. Hiệp ước Patơnốt. D. Hiệp ước Giáp Tuất. Câu 5 Trước hành động xâm lược của chủ nghĩa phát xít trong những năm 30 của thế kỉ XX các nước Anh Pháp đã thực hiện chính sách A. kiên quyết chống lại chủ nghĩa phát xít. B. nhượng bộ phát xít. C. hợp tác với Liên Xô để chống phát xít. D. đầu hàng phát xít. Câu 6 Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây thuộc phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX A. Khởi nghĩa Yên Bái. B. Khởi nghĩa Hương Khê. C. Khởi nghĩa Yên Thế. D. Khởi nghĩa Thái Nguyên. Câu 7 Trước khi thực dân Pháp xâm lược 1858 Việt Nam là một quốc gia A. tự do trong Liên bang Đông Dương. B. dân chủ có chủ quyền. C. độc lập có chủ quyền. D. độc lập trong Liên bang Đông Dương. Câu 8 Thực dân Pháp đã chớp cơ hội gì để đem quân tấn công Bắc Kì lần thứ nhất 1873 A. Triều Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh. B. Tổng đốc Hà Nội mời Đuy-puy thương thuyết. C. Triều Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp. D. Triều Nguyễn nhờ giải quyết vụ Đuy-puy . Câu 9 Vào giữa thế kỉ XIX trước nguy cơ xâm lược của các nước tư bản phương Tây triều đình nhà Nguyễn thực .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
289    103    1    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.