Luận văn Thạc sĩ Quản lý năng lượng: Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Mục đích của đề tài là dựa trên những kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá đầy đủ về thực trạng sử dụng năng lượng tại nhà máy Nhiệt điện Mông Dương để phát hiện các lợi thế, tiềm năng và cơ hội tiết kiệm năng lượng nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, điện năng cho nhà máy Nhiệt điện Mông Dương trong thời gian tiếp theo. | BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NGUYỄN ĐÌNH KIÊN GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG HÀ NỘI 2022 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NGUYỄN ĐÌNH KIÊN GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG Chuyên ngành Quản lý năng lượng Mã số 8510602 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG Người hướng dẫn khoa học TS. NGÔ TUẤN KIỆT HÀ NỘI 2022 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu các thầy cô Trường đại học Điện lực đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành bản luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Thầy TS. Ngô Tuấn Kiệt khoa Quản lý Công nghiệp amp Năng lượng Trường đại học Điện lực đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể ban lãnh đạo cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong quá trình tìm hiểu và thu thập khảo sát dữ liệu thực tế cũng như những góp ý hữu ích đảm bảo tính hiện thực của luận văn. Cuối cùng tôi cũng xin cảm ơn tới tất cả đồng nghiệp gia đình và bạn bè đã giúp đỡ động viên tôi trong thời gian qua. Tôi xin trân trọng cảm ơn Hà Nội ngày tháng năm 2022 Tác giả Nguyễn Đình Kiên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đã sử dụng các tài liệu tham khảo của các tác giả các nhà khoa học và các luận văn được trích dẫn trong phụ lục Tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và viết luận văn của mình. Tôi xin cam đoan về các số liệu và kết quả tính toán được trình bày trong luận văn là hoàn toàn do tôi tự tìm hiểu và thực hiện trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn của mình không sao chép và chưa được sử dụng cho đề tài luận văn nào. Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày tháng năm 2022 Tác giả Nguyễn Đình Kiên MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . iv DANH MỤC BẢNG BIỂU .v DANH MỤC .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.