Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Đồng Nai Giai đoạn 2021-2025

Mục tiêu chung của Luận văn "Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Đồng Nai Giai đoạn 2021-2025" là đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Đồng Nai trong những năm tiếp theo. | i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGUYỄN HỮU LONG Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2023 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 8340201 Họ và tên học viên Nguyễn Hữu Long Người hướng dẫn PGS TS. Trần Quốc Trung Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết Luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các số liệu nội dung trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình. TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 3 năm 2023 Học viên Nguyễn Hữu Long ii LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn tới quý Thầy Cô Trường Đại học Ngoại thương giảng dạy hướng dẫn tạo điều kiện cho tôi hoàn thành khóa học và có được nhiều kiến thức kỹ năng cần thiết để áp dụng vào làm việc đồng thời thực hiện nghiện cứu làm Luận văn của em. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến PGS TS. Trần Quốc Trung đã tận tâm nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn. Thưa quý Thầy Cô . Mặc dù em đã có nhiều cố gắng song luận văn này vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót hạn chế em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp của Hội đồng chuyên môn quý Thầy Cô để luận văn được hoàn thiện. Xin trân trọng cảm ơn TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 3 năm 2023 Học viên Nguyễn Hữu Long iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục các chữ cái viết tắt Danh mục sơ đồ hình bảng biểu Tóm tắt kết quả nghiên cứu luận văn MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ SỰ CẦN THIẾT THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH ĐỒNG NAI . 6 . Tổng quan về đầu tư trực tiếp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    647    13    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.