Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô

Luận văn "Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô" đưa ra các giải pháp có tính thực tiễn nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị RRTD trong cho vay KHDN tại Techcombank Chi nhánh Đông Đô trong thời gian tới. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ Ngành Tài Chính Ngân Hàng NGUYỄN THANH THƯ HÀ NỘI - 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng Mã số 8340201 Họ và tên sinh viên Nguyễn Thanh Thư Người hướng dẫn TS. Nguyễn Quang Hiếu HÀ NỘI - 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng kết quả của luận văn là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Ban lãnh đạo Khoa các Thầy giáo Cô giáo khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương đã tạo điều kiện và cho tôi cơ hội để tiếp thu những kiến thức bổ ích trong suốt thời gian tham dự chương trình Cao học Tài chính ngân hàng đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS. Nguyễn Quang Hiếu đã dành nhiều thời gian công sức tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Cảm ơn các cán bộ nhân viên Khoa Sau Đại học cũng như gia đình đã luôn bên tôi động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Đông Đô đã tạo điều kiện cho công việc học tập của tôi cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị có liên quan đã cung cấp các số liệu và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để tôi thực hiện luận văn này. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . vii DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ . viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN . ix PHẦN MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Tổng quan nghiên cứu các vấn đề liên quan tới đề tài . 2 3. Mục tiêu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    91    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.