Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Ta Gia

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo ‘Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Ta Gia’ dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | PHÒNG GD amp ĐT THAN UYÊN KHUNG MA TRẬN TRƯỜNG THCS TA GIA ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II Năm học 2022 - 2023 Môn GDCD Lớp 6 Thời gian 45 phút Mức độ nhận thức Tổng Mạch Thông Vận dụng TT nội Chủ đề Nhận biết Vận dụng Tỉ lệ Tổng hiểu cao dung điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1 Giáo Ứng phó với 2 câu dục tình huống 2 câu KNS nguy hiểm. 2 Giáo dục 2 câu Tiết kiệm 2 câu kinh tế 3 Giáo Công dân dục nước Cộng 4 câu 1 pháp hoà xã hội chủ câu 4 câu 1 câu luật nghĩa Việt 1đ 3đ Nam Quyền trẻ 4 câu 1 câu 1 câu em. 4 câu 2 câu 1đ 3đ 1đ Tổng 12 1 1 1 12 3 Tỉ lệ 30 30 30 10 30 70 Tỉ lệ chung 10 60 40 100 điểm PHÒNG GD amp ĐT THAN UYÊN BẢN ĐẶC TẢ TRƯỜNG THCS TA GIA ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II Năm học 2022 - 2023 Môn GDCD Lớp 6 Thời gian 45 phút Số câu hỏi theo mức độ nhận thức TT Nội dung Đơn vị kiến Mức độ kiến thức kĩ năng Nhận Thông Vận Vận kiến thức thức cần kiểm tra đánh giá biết hiểu dụng dụng cao Nhận biết - Nêu được tình huống nguy hiểm là gì Ứng phó với - Nhận biết được các tình GD Kĩ năng 7 tình huống huống nguy hiểm và hậu quả 1 sống nguy hiểm của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em. - Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm. Nhận biết - Nhận biết được biểu hiện của 8 GD kinh tế Tiết kiệm tiết kiệm và biểu hiện của tiết 1 kiệm thời gian tiền bạc điện nước. Nhận biết - Nêu được khái niệm công dân. - Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ Công dân nghĩa Việt Nam về quyền và nước Cộng nghĩa vụ cơ bản của công dân. 9 hòa xã hội Thông hiểu 2 1 chủ nghĩa - Trình bày được căn cứ để xác Việt Nam định quốc tịch Việt Nam công dân Việt Nam Vận dụng Thực hiện được một số quyền GD Pháp luật nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Nhận biết - Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em. - Nêu được trách nhiệm của gia đình nhà trường xã hội Quyền trẻ 10 trong việc thực hiện quyền 4 1 1 em trẻ em. Thông hiểu - Giải thích được ý nghĩa của quyền trẻ em và việc thực hiện quyền trẻ em. - Phân biệt được hành vi thực hiện quyền .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    135    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.