Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai

Với mong muốn giúp các bạn học sinh khối 12 đạt kết quả cao trong kì thi học kì 2 sắp tới, đã sưu tầm và chia sẻ đến các bạn "Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai", mời các bạn cùng tham khảo! | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn LỊCH SỬ Khối 12 LƯƠNG THẾ VINH Ngày kiểm tra 26 04 2023 Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề Đề kiểm tra gồm 05 trang 40 câu trắc nghiệm Họ tên học sinh Lớp Số báo danh Học sinh không được sử dụng tài liệu Câu 1 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21 7 1973 đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là A. tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. B. xây dựng và củng cố vùng giải phóng. C. đòi Mĩ thi hành điều khoản Hiệp định Pari. D. thực hiện triệt để người cày có ruộng . Câu 2 Chiến dịch mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là A. chiến dịch Đường 14 Phước Long. B. chiến dịch Tây Nguyên. C. chiến dịch Huế Đà Nẵng. D. chiến dịch Hồ Chí Minh. Câu 3 Âm mưu của Mĩ và chính quyền Sài Gòn sau Hiệp định Pari năm 1973 là A. phá hoại Hiệp định Pari tiếp tục chiến tranh. B. biến miền Nam thành quốc gia tự trị. C. chuẩn bị đánh chiếm vùng giải phóng. D. tiếp tục các hoạt động phá hoại ở miền Bắc. Câu 4 Phương châm tác chiến của quân dân ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh 4 1975 là A. cơ động linh hoạt chắc thắng . B. đánh nhanh giải quyết nhanh . C. thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng . D. tiến ăn chắc đánh ăn chắc . Câu 5 Từ phong trào Đồng khởi 1959 1960 ở miền Nam Việt Nam tổ chức nào đã được thành lập A. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam. B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. C. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. D. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Câu 6 Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 9 1975 đã đề ra nhiệm vụ gì A. Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước. B. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. C. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai miền Bắc Nam. D. Hoàn thành công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế. Trang 1 5 Lịch sử 12 - Mã đề 121 Câu 7 Tinh thần nào được phát huy qua hai cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1946 và 1976 A. Đại đoàn kết dân tộc. B. Đoàn kết quốc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    55    1    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.