Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường Tiểu học ở Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đề tài "Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương" đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    683    3    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.