Luận văn Thạc sĩ Khoa học quản lý giáo dục: Phát triển đội ngũ giảng viên giáo dục Quốc phòng - An ninh ở các trường Đại học khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về phát triể đội ngũ giảng viên GDQP - An Ninh, luận văn "Phát triển đội ngũ giảng viên giáo dục Quốc phòng - An ninh ở các trường Đại học khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long" đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ GDQP - AN ở trường trường đại học khu vuejc Đồng bằng sông Cửu Long. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.