Ứng dụng LabVIEW xử lí số liệu và điều khiển thiết bị thí nghiệm xoắn vật liệu

Bài viết Ứng dụng LabVIEW xử lí số liệu và điều khiển thiết bị thí nghiệm xoắn vật liệu tập trung nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng phần mềm LabVIEW để kết nối thiết bị thí nghiệm xoắn vật liệu thế hệ cũ với máy tính nhằm xác định các thông số và điều khiển thiết bị; ứng dụng phần mềm và thiết kế phần cứng phù hợp để giao tiếp với thiết bị, biến đổi các tín hiệu dạng tương tự trên thiết bị thí nghiệm như số vòng xoắn, mô men thành tín hiệu số để xử lí và hiển thị trên máy tính, đồng thời điều khiển hoạt động của thiết bị. | Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật 28 2014 2 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 2 ỨNG DỤNG LABVIEW XỬ LÍ SỐ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM XOẮN VẬT LIỆU USING LABVIEW FOR MEASURING PARAMETERS AND CONTROLLING TORSION TESTING EQUIPMENTS Lê Văn Cường Trần Huy Hùng Trường Đại học Ngô Quyền - Sĩ quan Công Binh TÓM TẮT Bài báo tập trung nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng phần mềm LabVIEW để kết nối thiết bị thí nghiệm xoắn vật liệu thế hệ cũ với máy tính nhằm xác định các thông số và điều khiển thiết bị ứng dụng phần mềm và thiết kế phần cứng phù hợp để giao tiếp với thiết bị biến đổi các tín hiệu dạng tương tự trên thiết bị thí nghiệm như số vòng xoắn mô men thành tín hiệu số để xử lí và hiển thị trên máy tính đồng thời điều khiển hoạt động của thiết bị. Ngoài ra giải pháp còn góp phần giảm chi phí mua sắm thiết bị mới có điều khiển thông qua máy tính. Từ khóa Điều khiển thiết bị thí nghiệm xoắn hocdelam usb xử lí số liệu. ABSTRACT This article focuses on the solution for measuring parameters and controlling a secondhand torsion testing equipment This research has developed software and proposed electrical scheme to connect measurement equipments to computers and acquire signals from sensors mounted on the measurement equipments. The acquired electrical signals are processed and converted into physical values for evaluators such as twisting moment angle of also controlling the equipment. In addition the proposed solution is low-cost for controlling measurement equipments. Keywords Instrument control torsion testing hocdelam usb data processing. I. ĐẶT VẤN ĐỀ đạc và điều khiển bằng các phần tử điện tử Hiện nay trong các cơ sở đào tạo khối kĩ để xử lí trên máy tính thì sẽ có được thiết bị thuật vẫn còn một số lượng lớn các thiết bị thí nghiệm hiện đại và chính xác hơn với chi thí nghiệm xoắn của Trung Quốc hoặc Liên phí rất thấp. Xô đã qua thời gian sử dụng lâu dài và hầu Một số tác giả nước ngoài đã nghiên cứu ứng hết có tính năng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    72    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.