Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Ngô Gia Tự, Hà Nội

"Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Ngô Gia Tự" là tài liệu tham khảo được sưu tầm để gửi tới các em học sinh đang trong quá trình ôn thi giữa học kì 2, giúp học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và nâng cao kĩ năng giải đề thi. Chúc các em học tập và ôn thi hiệu quả! | UBND QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ NĂM HỌC 2022 - 2023 - MÔN TOÁN 7 Đề thi có 03 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Đề số 01 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 3 0 điểm . Chọn phương án đúng trong các câu sau Câu 1. Biểu đồ ở hình vẽ trên là A. biểu đồ hình quạt. B. biểu đồ cột kép. C. biểu đồ đoạn thẳng. D. biểu đồ cột. Câu 2. Tam giác có ba cạnh bằng nhau được gọi là tam giác gì A. Tam giác vuông cân. B. Tam giác vuông. C. Tam giác cân. D. Tam giác đều. Câu 3. Cho và có . Khẳng định nào sau đây là đúng A. . B. . C. . D. Câu 4. Cho hình vẽ sau. Trong các khẳng định sau đâu là khẳng định sai A. . B. . C. . D. . Câu 5. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 6 mặt cân đối một lần. Tập h ợp gồm các kết qu ả có th ể x ảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc. A. chấm chấm chấm chấm chấm ch ấm . B. chấm chấm chấm chấm chấm 7 ch ấm . C. chấm chấm chấm chấm chấm ch ấm D. chấm chấm chấm chấm chấm ch ấm . Câu 6. Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A 7B 7C 7D mỗi lớp có học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp đăng kí tham quan hai bảo tàng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Phòng không Không quân. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Minh lập biểu đồ cột kép ở biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của t ừng lớp như sau Bạn Minh đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ cột kép trên. Theo em bạn Minh đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào A. Lớp 7A. B. Lớp 7D. C. Lớp 7B. D. Lớp 7C. Câu 7. Cho tam giác và tam giác có . Cần thêm một đi ều ki ện gì để tam giác và tam giác b ằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc A. . B. . C. . D. . Câu 8. Cho biết . Khi đó A. . B. . C. . D. . Câu 9. Biểu đồ sau đây cho biết tỉ lệ các đồ ăn sáng của học sinh lớp 7B vào ngày Thứ Hai. Có bao nhiêu thành phần trong biểu đồ trên A. . B. . C. . D. . Câu 10. Trong các loại biểu đồ biểu đồ tranh biểu đồ cột biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn loại biểu đồ nào thích

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.