Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Phòng GD&ĐT Cẩm Giàng, Hải Dương

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo và tải về "Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2022-2023 có đáp án - Phòng GD&ĐT Cẩm Giàng, Hải Dương" được chia sẻ sau đây để luyện tập nâng cao khả năng giải bài tập, tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra. Chúc các em ôn tập và đạt kết quả cao trong kì thi. | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II CẨM GIÀNG NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN TOÁN 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 90 phút Đề gồm 01 trang Câu 1 2 5 điểm 1 Thực hiện phép tính 3 7 a 0 4 b 0 5 c - 3 24 1 76 5 4 2 Tìm x biết 1 1 5 a x 0 6 b 3 5 x 5 2 4 Câu 2 3 0 điểm 1 Lớp 6A có 40 học sinh số học sinh giỏi chiếm 20 số học sinh cả lớp. Số học 3 sinh khá bằng số học sinh giỏi còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại. 2 2 Kết thúc học kì I năm học 2022-2023 số học sinh giỏi của các lớp 6A 6B 6C 6D của một trường THCS lần lượt là 18 20 22 16 học sinh . a Lập bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 6. b Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a. Câu 3 1 5 điểm Một chiếc thùng kín đựng một số quả bóng màu đỏ màu xanh màu vàng có cùng kích thước. Trong một trò chơi người chơi lấy ngẫu nhiên một quả bóng ghi lại màu rồi trả lại bóng vào thùng. 1 Quả bóng lấy ra có thể có màu gì 2 Bình thực hiện trò chơi 20 lần và được kết quả như bảng sau Màu Xanh Đỏ Vàng Số lần 8 5 7 Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau a Quả bóng lấy ra có màu vàng. b Quả bóng lấy ra không là màu xanh. Câu 4 2 5 điểm Cho đoạn thẳng AB 5cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC 1cm. a Tính độ dài đoạn thẳng CB. b Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng CB tính độ dài đoạn thẳng CD c Vẽ tia Ax là tia đối của tia AB. Lấy điểm E thuộc tia Ax sao cho AE 3cm. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng ED Vì sao d Vẽ tia Ay sao cho BAy 60 . So sánh góc BAy và góc BAx. Câu 5 0 5 điểm 1 2 3 2021 2022 Cho M 3 3 3 . 3 . Chứng tỏ rằng giá trị của M không 2 3 4 2022 20233 phải là một số tự nhiên. - Hết - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM CẨM GIÀNG KIỂM TRA CUỐI KỲ II-NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN TOÁN LỚP 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 3 a 0 4 0 6 0 4 1 0 5 5 7 1 7 0 5 0 25 b 4 2 4 1 4 2 . 0 25 2 7 7 c -3 24 1 76 - 3 24 1 76 - 5 0 5 1 3 x 5 5 0 25 3 1 a x 5 5 1 2 2 x Vậy x 0 25 2 5đ 5 5 1 5 3 5 x 2 4 1 7 5 x 2 2 4 0 25 1 19 x 2 4 b 19 1 x 4

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.