Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2022-2023 có đáp án (Lần 1) - Phòng GD&ĐT Yên Lạc

Với “Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 2022-2023 có đáp án (Lần 1) - Phòng GD&ĐT Yên Lạc” được chia sẻ dưới đây, các bạn học sinh được ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo đề thi! | PHÒNG GD amp ĐT YÊN LẠC ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2023 2024 MÔN TOÁN Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 2 0điểm Trong các câu sau mỗi câu chỉ có một lựa chọn đúng. Em hãy ghi vào bài làm chữ cái in hoa đứng trước lựa chọn đúng Ví dụ Câu1 nếu chọn A là đúng thì viết . Câu 1. Biểu thức xác định khi và chỉ khi A. B. C. D. Câu 2. Tổng hai nghiệm của phương trình bằng A. B. C. D. Câu 3. Hàm số đồng biến khi và chỉ khi A. B. . Câu 4. Cho tam giácvuông tại có Tính A. B. C. D. II. PHẦN TỰ LUẬN 8 0điểm Câu 5 1 0 điểm .Giải hệ phương trình Câu 6 1 5 điểm . a Giải phương trình b Tìm hai số có tổng bằng 42 và tích bằng 341. Câu 7 1 0 điểm .Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm sốcó đồ thịlà parabolvà đường thẳng với m là tham số . Tìmtất cả các giá trị của tham số m để d cắt P tại hai điểm phân biệt và sao cho Câu 8 1 0 điểm .Một xe ô tô dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 180km. Sau khi đi được 2 giờ ô tô dừng lại để đổ xăng và nghỉ ngơi mất 15 phút rồi tiếp tục đi với vận tốc tăng thêm 20 km h so với vận tốc ban đầu và đã đến tỉnh B đúng giờ theo dự định. Tìm vận tốc ban đầu của xe ô tô. Câu 9 3 0 điểm . Cho tam giác ABC đều có đường cao AH. Trên đoạn HC lấy điểm M không trùng với H và C . Qua M kẻ MP vuông góc với AB MQ vuông góc với AC P Q là chân các đường vuông góc . a Chứng minh tứ giác APMQ là tứ giác nội tiếp. b Chứng minh và c Gọi O là trung điểm minh tứ giác OPHQ là hình thoi và khi M di động trên HC thì tâm hình thoi OPHQ luôn thuộc đường thẳng cố định. Câu 10 0 5 điểm . Cho là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng HẾT Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh Số báo danh PHÒNG GD amp ĐT YÊN LẠC HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN NĂM HỌC 2023 2024 HDC gồm 03 trang I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Mỗi câu đúng được 0 5 điểm Câu 1 2 3 4 Đáp án C A D B II. PHẦN TỰ LUẬN 8 0 điểm - Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải. Nếu thí sinh có cách giải khác và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
280    119    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.