Bài giảng Công nghệ bền vững - Nguyễn Phạm Hương Huyền

Bài giảng Công nghệ bền vững gồm các nội dung chính như sau: khái quát nhiều công nghệ hiện đại trong bối cảnh phát triển bền vững và kiểm tra các chỉ số để đánh giá chúng; công nghệ quản lý tài nguyên, xử lý chất thải và nước thải, công nghệ năng lượng tái tạo, ứng dụng tin học và phản hồi cho các hệ thống bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo! | CÔNG NGHỆ BỀN VỮNG NGUYỄN PHẠM HƯƠNG HUYỀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Các chiến lược và hành động có mục tiêu đáp ứng Các nhu cầu và nguyện vọng của hiện tại Không làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng của tương lai. World Commission on Environmental and Development Brundtland 1987 https 2 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nội dung khái quát nhiều công nghệ hiện đại trong bối cảnh phát triển bền vững và kiểm tra các chỉ số để đánh giá chúng. Nội dung công nghệ quản lý tài nguyên xử lý chất thải và nước thải công nghệ năng lượng tái tạo ứng dụng tin học và phản hồi cho các hệ thống bền vững. Đề cập đến nhiều về các ví dụ thực tế và khai thác các phương pháp phân tích công nghệ hiện tại. Bồi dưỡng tư duy phản biện và có thể rút ra mối liên hệ giữa các khía cạnh xã hội môi trường và kinh tế của công nghệ bền vững. 3 MỤC TIÊU MÔN HỌC G1 Trình bày so sánh và phân tích được các kiến thức chuyên sâu về kinh tế và kỹ thuật của các công nghệ bền vững quan trọng. Vận dụng được kiến thức CNSH để xác định được những trở ngại về kinh tế và kỹ thuật đối với việc ứng dụng rộng rãi các kết quả công nghệ bền vững từ đó xác định được loại hình công nghệ nào có khả năng thương mại hóa cao G2 Phân tích và đánh giá được các công nghệ bền vững thông qua việc đọc hiểu các tài liệu liên quan bằng tiếng Anh để đưa ra phương án lâu dài về các chỉ số xã hội môi trường và kinh tế. G3 Lên kế hoạch làm việc nhóm và áp dụng kỹ năng phân tích để hoàn thành yêu cầu của giảng viên. 4 CÔNG NGHỆ BỀN VỮNG PHẦN 1 VÀ VAI TRÒ CỦA CNSH 5 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Khái niệm đổi mới và cải tiến liên tục đồng thời sử dụng công nghệ sạch để tạo ra thay đổi cơ bản về mức độ ô nhiễm và tiêu thụ tài nguyên. Quy trình thân thiện với môi trường sẽ có Tiêu thụ ít năng lượng và nguyên liệu không tái tạo được đặc biệt là nguồn nhiên liệu hóa thạch so với các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp Giảm thiểu hoặc không có chất thải bao gồm cả vật liệu năng lượng tái chế và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.