Phân tích tình hình sử dụng thuốc giảm đau trên bệnh nhân phẫu thuật tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Kỹ thuật cao, Bệnh viện Xanh Pôn

Bài viết tập trung nghiên cứu mô tả, thuần tập, tiến cứu nhằm phân tích dùng thuốc giảm đau và khảo sát với mức độ đau của BN sau phẫu thuật tại khoa Chấn thương chỉnh hình (CTCH) và Kỹ thuật cao (KTC), bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. | TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 526 - th ng 5 - sè 1A - 2023 bào còn lại khi hiện diện cũng gây hẹp lỗ thông ngách trán theo phân loại quốc tế IFAC tại bệnh xoang trán tuy nhiên mối liên quan này không viện Đại học Y Dược TPHCM từ năm 2018 đến 2019 quot Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh 24 có ý nghĩa thống kê. 2 pp. 163 - 168. 3. Kamath P S Rathnakar P Bhat V V. KẾT LUẬN Jayaramesh 2016 quot a radiological study of Nghiên cứu cho thấy kiểu bám phần trên anatomical variations of uncinate process quot Clinical mỏm móc bám vào xương giấy chiếm tỉ lệ cao rhinology- an international journal 9 pp. 59-61. nhất với 36 7 . Sự hiện diện tế bào agger nasi 4. Landsberg R Friedman M 2001 quot A computer-assisted anatomical study of the chiếm tỉ lệ cao nhất với 93 . Kiểu đường dẫn nasofrontal region quot Laryngoscope 111 12 pp. lưu xoang trán chiếm tỉ lệ cao nhất là đổ vào khe 2125-2130. giữa với 83 6 . Không có mối liên quan có ý 5. Lien C F Weng H H Chang Y C Lin Y C et nghĩa thống kê giữa kiểu đường dẫn lưu xoang al 2010 quot Computed tomographic analysis of frontal recess anatomy and its effect on the trán và sự hiện diện của tế bào ngách trán development of frontal sinusitis quot Laryngoscope p gt 0 05 . 120 12 pp. 2521-2527. Đường kính trung bình trước sau lỗ thông 6. Mahmutoglu A S Çelebi I Akdana B xoang trán là 6 3 2 1 mm. Sự hiện diện của tế Bankaoğlu M et al 2015 quot Computed tomographic analysis of frontal sinus drainage bào trên bóng trán và tế bào sàng trên ổ mắt pathway variations and frontal rhinosinusitis quot J làm hẹp lỗ thông xoang trán có ý nghĩa thống kê Craniofac Surg 26 1 pp. 87-90. p vietnam medical journal n01A - MAY - 2023 giảm đau trên BN. Tuy nhiên việc đánh giá đau cần niệu thần kinh Tuy nhiên hiện tại chưa có đề thực hiện thường quy để thay đổi phác đồ thích hợp tài nghiên cứu nào được triển khai tại bệnh viện cho BN. Từ khoá Giảm đau sau phẫu thuật bệnh viện Xanh Pôn Xanh pôn về vấn đề sử dụng thuốc giảm đau sau phẫu thuật. Do đó một phân tích về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.