Bình luận và dẫn giải các tình huống trong Luật doanh nghiệp Việt (Xuất bản lần thứ năm): Phần 2

Các quy định trong "Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống – Dẫn giải – Bình luận" được giải thích, bình luận từ nhiều chiều, có so sánh, đối chiếu với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc có liên quan đến doanh nghiệp ở trong nước cũng như nước ngoài để thấy được những điểm kế thừa, điểm mới và hoàn thiện của các quy định này; việc áp dụng và thực thi các quy định của Luật như thế nào cho hiệu quả nhất Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 1 cuốn sách. | Chương IV CÔNG TY CỔ PHẦN Thống kê số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo loại hình qua các năm1 Năm 2016 Năm 2017 TT Nội dung Số lượng Vốn Lao động Số lượng Vốn Lao động DN tỷ đồng Người DN tỷ đồng Người Tổng số Trách nhiệm hữu hạn 1 1 thành viên Trách nhiệm hữu hạn 2 2 thành viên 3 Doanh nghiệp tư nhân 4 Công ty cổ phần 5 Công ty hợp doanh 16 22 113 22 81 150 1. Theo nguồn https vn tin-tuc 598 4337 tinh-hinh- . Trong quá trình tổng hợp có sự nhầm về số liệu khi số vốn được thống kê là biên tập viên đã chỉnh lại cho chính xác. Ngoài ra hiện nay chưa có số liệu chính thức thống kê về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vào năm 2018 và 2019 do vậy tác giả vẫn sử dụng các số liệu tổng hợp từ 3 năm trước đó. 241 Theo bảng trên số lượng công ty cổ phần được đăng ký thành lập mới chỉ bằng 1 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và cũng thấp hơn nhiều so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhưng xét về quy mô vốn kinh doanh thì công ty cổ phần lại đứng vị trí cao nhất. Điều này phần nào cho thấy khi cần làm ăn kinh doanh với quy mô vốn lớn các nhà đầu tư có khuynh hướng ưu tiên lựa chọn mô hình công ty cổ phần. I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty có lượng cổ đông tối thiểu là ba có tư cách pháp nhân. Trong quá trình hoạt động công ty được phát hành cổ phần các loại để huy động vốn Điều 110 127 Luật Doanh nghiệp năm 2014 . Chủ sở hữu Công ty cổ phần có số lượng thành viên tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. Đồng thời thành viên của công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Vốn của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
271    49    1    09-12-2023
48    69    4    09-12-2023
248    59    3    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.