Phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

Bài viết sử dụng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp nghiên cứu thực trạng phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả cho thấy, tỉnh Quảng Nam rất chú trọng công tác phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đã ghi nhận những kết quả tích cực. | KINH TẾ VÀ XÃ HỘI PHÁT TRIỂN SINH KẾ CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NAM ThS. Lê Thị Hồng ThS. Hồ Thị Thanh Tâm Khoa Cơ bản Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Emai lehong1610@ Ngày nhận 15 11 2022 Ngày nhận bản sửa 18 11 2022 Ngày duyệt đăng 20 12 2022 Tóm tắt Bài viết sử dụng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp nghiên cứu thực trạng phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả cho thấy tỉnh Quảng Nam rất chú trọng công tác phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đã ghi nhận những kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế trong phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số cơ hội tìm kiếm việc làm ngày càng bị thu hẹp cuộc sống gặp nhiều khó khăn cho nên sinh kế tại chỗ cho người dân để chống tái nghèo trong thời điểm này rất cần thiết. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Nam hiện nay. Từ khóa Phát triển sinh kế phụ nữ dân tộc thiểu số Quảng Nam hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ. Livelihood Development for Ethnic Minority Women in Quang Nam province Abstract The article uses secondary data to study the status-quo of livelihood development for ethnic minority women in Quang Nam province. Key findings reveal that livelihood development for ethnic minority women has been priotized in Quang Nam province and positive achievements are recorded. However there are still many difficulties and limitations in developing livelihoods for ethnic minority women shrinking employment opportunities various obstacles in daily life. Therefore onsite livelihood for people is now crucial in fighting poverty. The article also proposes solutions to the livelihood development for ethnic minority women in Quang Nam province at present. Keywords Livelihood development ethnic minority women Quang Nam supports women s livelihoods. 1. Mở đầu công tác phát triển sinh kế cho phụ nữ các Trong bối cảnh dịch Covid-19 người dân dân tộc thiểu số trên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
152    162    2    09-12-2023
84    46    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.