Các lý thuyết quản trị hiện đại - Trường ĐH Thủ Dầu Một

Tài liệu "Các lý thuyết quản trị hiện đại" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tiếp cận lý thuyết quản trị hiện đại và tổng quan về sự phát triển xã hội; Các lý thuyết quản trị hình thành trong các làn sóng (thời kỳ văn minh); Các lý thuyết triển khai các chức năng quản trị hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT HOÀNG MẠNH DŨNG HOÀNG HỮU LƯỢNG HUỲNH NGUYỄN TUYẾT QUYÊN CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI THỦ DẦU MỘT THÁNG 12 2017 Lời nói đầu Trong thời đại xã hội thông tin chúng ta chìm đắm trong đại dương tri thức. Thông tin tiếp nhận thật - hư đúng - sai trộn lẫn. Một yêu cầu đặt ra cần gạn đục khơi trong những gì thật sự cần thiết. Tập thể biên soạn dành thời gian từ 2003 đến nay để cập nhật tri thức liên quan đến nội dung Các lý thuyết quản trị hiện đại . Với mong muốn phục vụ học viên các lớp cao học Quản trị kinh doanh cũng như là nguồn tài liệu tham khảo về môn Quản trị học tài liệu tiếp cận sắp xếp giúp người đọc có cơ hội nghiền ngẫm về kiến thức thuộc lĩnh vực này. Chắc chắn trong khi biên soạn tài liệu cũng không tránh những sai sót chúng tôi rất mong đón nhận được sự đóng góp chân tình của mọi người. Xin chân thành cảm ơn Tập thể biên soạn gồm TS Hoàng Mạnh Dũng Trường Đại học Thủ Dầu Một Chủ biên. ThS Hoàng Hữu Lượng Trường Đại học Saigon Thành viên biên soạn tài liệu. ThS Huỳnh Nguyễn Tuyết Quyên Trường Đại học Mở Thành viên biên soạn tài liệu. i MỤC LỤC Trang Phần 1 Tiếp cận lý thuyết quản trị hiện đại và tổng quan về sự phát triển xã hội 1 Chương 1 Tiếp cận lý thuyết quản trị hiện đại 1 1. Khái niệm về lý thuyết 1 2. Cấu trúc của lý thuyết 1 3. Chức năng của lý thuyết 1 4. Phân loại lý thuyết 2 5. Khái niệm về hiện đại và lý thuyết quản trị hiện đại 3 6. Nội dung tài liệu Các lý thuyết quản trị hiện đại 5 7. Sự xuất hiện của hoạt động quản trị nhà quản trị và khoa học quản trị 6 8. Cơ sở tiếp cận của tài liệu 6 9. Kết luận chương 1 21 10. Tài liệu tham khảo Chương 1 22 Chương 2 Tổng quan về sự phát triển xã hội 24 1. Sự phát triển của xã hội với lý thuyết của Alvin Toffler 24 2. Làn sóng thứ nhất hay cuộc cách mạng nông nghiệp 26 3. Làn sóng thứ hai hay cuộc cách mạng công nghiệp 30 4. Kết luận chương 2 57 5. Tài liệu tham khảo Chương 2 58 Phần 2 Các lý thuyết quản trị hình thành trong các làn sóng thời kỳ văn minh 60 Chương 3

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    66    2    22-05-2024
34    415    6    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.