Giáo trình Cơ ứng dụng (Nghề: Công nghệ ô tô - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ

Giáo trình Cơ ứng dụng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản trong cơ học ứng dụng; Nêu được các phương pháp phân tích, tổng hợp lực; Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo! | Trường Cao Đẳng Cơ Điện - Xây Dựng amp Nông Lâm Trung Bộ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học Cơ ứng dụng Mã môn học MH08 Thời gian thực hiện môn học 30 giờ Lý thuyết 22 giờ Thực hành thí nghiệm thảo luận bài tập 6 giờ Kiểm tra 2 giờ I. Vị trí tính chất môn học - Vị trí Môn học được bố trí giảng dạy sau môn Vẽ kỹ thuật và trước các môn đun chuyên môn. - Tính chất Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. II. Mục tiêu môn học -Về kiến thức Trình bày được các khái niệm cơ bản trong cơ học ứng dụng Nêu được các phương pháp phân tích tổng hợp lực. Mô tả được cấu tạo nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ bản -Về kỹ năng Tính toán được các thông số ngoại lực nội lực ứng suất và biến dạng của vật chịu kéo nén cắt dập xoắn uốn của các bài toán đơn giản. Chuyển đổi được các khớp khâu các cơ cấu truyền động thành các sơ đồ truyền động đơn giản. Tính toán được tỷ số truyền của các loại cơ cấu truyền động đơn giản. -Về năng lực tự chủ và trách nhiệm Rèn luyện khả năng phân tích tổng hợp khả năng làm việc theo nhóm Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc cẩn thận. III. Nội dung môn học 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian Thời gian giờ Số Thực Kiểm tra Tên chương mục Lý TT Tổng số hành thuyết Bài tập Chương 1 Cơ học lý thuyết 10 8 2 1 tiên đề tĩnh học 1 1 1 2 1 1 1 Trường Cao Đẳng Cơ Điện - Xây Dựng amp Nông Lâm Trung Bộ men 1 1 động cơ bản của chất điểm 1 1 động cơ bản của vật rắn 3 1 1 1 và năng lượng 1 1 sat 1 1 Chương 2 Sức bền vật liệu 8 6 2 khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu 1 1 2 và nén 1 1 dập 2 1 1 2 2 3 1 1 Chương 3 Nguyên lý máy 12 9 2 1 khái niệm cơ bản về cơ cấu và máy 1 1 3 cấu truyền động ma sát 3 2 1 cấu truyền động ăn khớp 4 3 1 cấu truyền động cam 2 2 cơ cấu truyền động khác 2 1 1 Tổng cộng 30 22 6 2 2. Nội dung chi tiết Chương 1 Cơ học lý thuyết - Tĩnh học Thời gian 10 giờ Mục tiêu - Trình bày được các tiên đề

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    82    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.