Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ

Giáo trình Vẽ kỹ thuật được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật cơ khí, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu và vẽ quy ước; giải thích đúng các ký hiệu tiêu chuẩn và phương pháp trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí; lập được các bản vẽ phác và bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng TCVN; đọc được các bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động của các cơ cấu hệ thống trong ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CĐ XD amp NL TRUNG BỘ GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT Mã số của môn học MH 12 Thời gian của môn học 45 giờ Lý thuyết 30 giờ Thực hành 15 giờ I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC - Vị trí Môn học được bố trí giảng dạy song song với các môn học mô đun sau MH 08 MH 09 MH 10 MH 12 MĐ 13 MĐ 14. - Tính chất Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thụât cơ khí hình cắt mặt cắt hình chiếu và vẽ quy ước Giải thích đúng các ký hiệu tiêu chuẩn và phương pháp trình bày bản vẽ kỹ thuật cơ khí Lập được các bản vẽ phác và bản vẽ chi tiết bản vẽ lắp đúng TCVN Đọc được các bản vẽ lắp bản vẽ sơ đồ động của các cơ cấu hệ thống trong ô tô Tuân thủ đúng quy định quy phạm về vẽ kỹ thuật Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ chính xác. III. NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian Thời gian giờ Số Thực Kiểm tra Tên chương mục Tổng Lý TT hành LT hoặc số thuyết Bài tập TH Những kiến thức cơ bản về lập bản vẽ kỹ I 04 04 0 0 thuật Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật 2 2 0 0 Dựng hình cơ bản 2 2 0 0 1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CĐ XD amp NL TRUNG BỘ GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC II Vẽ hình học 06 04 2 0 Chia đều đường tròn 2 2 0 0 Vẽ nối tiếp 2 2 0 Vẽ đường elip 2 2 0 0 III Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản 10 6 3 01 Hình chiếu của điểm đường thẳng mặt 3 3 0 0 phẳng Hình chiếu các khối hình học đơn giản 3 3 1 Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học 2 2 0 0 Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn 2 2 0 0 IV Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật 12 7 4 1 Hình chiếu trục đo 3 3 0 0 Hình chiếu của vật thể 3 3 0 0 Hình cắt và mặt cắt 3 1 2 0 Bản vẽ chi tiết 3 0 2 1 V Bản vẽ kỹ thuật 13 9 3 01 Vẽ quy ước 4 4 0 0 Bản vẽ lắp 6 4 2 0 Sơ đồ của một số hệ thống truyền động 3 1 1 1 Tổng cộng 45 30 12 03 Ghi chú Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành. 2 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CĐ XD

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    52    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.