Điều chế cho bộ biến đổi 9 bậc nối tầng cầu chữ H có thuật toán cân bằng điện áp các khâu DC

Bài viết Điều chế cho bộ biến đổi 9 bậc nối tầng cầu chữ H có thuật toán cân bằng điện áp các khâu DC trình bày việc phát triển thuật toán điều chế có tích hợp thuật toán cân bằng điện áp trên tụ cho bộ biến đổi 9 bậc nối tầng cầu H với phía một chiều cách ly. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 ĐIỀU CHẾ CHO BỘ BIẾN ĐỔI 9 BẬC NỐI TẦNG CẦU CHỮ H CÓ THUẬT TOÁN CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP CÁC KHÂU DC MODULATION FOR A 9-STEPS H-BRIDGE CASCADE CONVERTER WITH A VOLTAGE BALANCING ALGORITHM FOR THE DC LINKS Bùi Văn Huy1 Nguyễn Văn Đoài1 Phạm Thị Ánh Tuyết1 2 DOI https của ngõ ra được tăng lên tổn hao chuyển mạch của linh TÓM TẮT kiện điện tử công suất giảm. Nghịch lưu đa mức phân nhỏ Bài báo trình bày việc phát triển thuật toán điều chế có tích hợp thuật toán các bước nhảy điện áp ra phía xoay chiều nhờ đó giảm cân bằng điện áp trên tụ cho bộ biến đổi 9 bậc nối tầng cầu H với phía một chiều được tốc độ tăng điện áp du dt trên tải các van bán dẫn cách ly. Trong các bộ biến đổi đa bậc nối tầng nếu điện áp trên các tụ không được chỉ phải đóng cắt ở mức điện áp và tần số thấp trong khi cần bằng sẽ dẫn đến chất lượng sóng hài giảm và mạch vòng dòng điện sẽ không vẫn đảm bảo tần số và điện áp ra của quá trình điều chế làm việc tốt. Do đó yêu cầu đặt ra đối với thuật toán điều chế là khi các tụ điện cao. Trong các cấu trúc nghịch lưu đa mức nguồn áp thì cấu DC có sai lệch về giá trị thì điện áp giữa các tụ vẫn phải có giá trị gần bằng nhau. trúc đa bậc trên cơ sở nghịch lưu cầu H một pha nối tầng là Thuật toán được xây dựng cho bộ biến đổi nối tầng cầu H một pha 9 mức gồm 4 đơn giản nhất. Mỗi cầu chính là một bộ biến đổi 3 mức cầu. Khả năng ứng dụng của thuật toán sẽ được kiểm chứng bằng các kết quả mô truyền thống có thể tạo các mức điện áp là E 0 -E. Nếu ta phỏng trên Malab Simulink. có M số cầu sẽ tạo ra 2M 1 mức điện áp. Để tạo ra bộ biến Từ khóa Nghịch lưu nối lưới nghịch lưu đa mức cầu H nối tầng cân bằng đổi ba pha ta chỉ cần đấu 3 bộ biến đổi một pha theo hình điện áp. sao hoặc hình tam giác 1 . ABSTRACT Đối với các bộ biến đổi đa mức sử dụng cầu H nối tầng số lượng mức điện áp đầu ra lớn hơn hai lần số nguồn điện This paper presents the development of a modulation algorithm that một chiều 2M

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    8    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.