Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng câu lạc bộ Cầu lông cho học sinh khối 4, 5 ở trường tiểu học Hồng Thái

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng câu lạc bộ Cầu lông cho học sinh khối 4, 5 ở trường tiểu học Hồng Thái" nhằm đưa ra được những giải pháp trong các tình huống dạy học để giúp cho giáo viên khơi gợi năng khiếu của học sinh, hình thành những kĩ năng, kĩ xảo mới; Đề xuất một số biện pháp nhằm tạo hứng thú với học sinh khi học môn Cầu lông. Bước đầu hình thành tình yêu, đam mê của các em với môn Cầu lông. | 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VIỆT YÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CLB CẦU LÔNG CHO HỌC SINH KHỐI 4 5 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI Họ và tên Nguyễn Thắng Dương Đơn vị Trường TH Hồng Thái huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. Việt Yên tháng 10 năm 2022 2 MỤC LỤC Nội dung Trang Phần I. MỞ ĐẦU 2 1. Lý do chọn biện pháp 2 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu. . 3 5. Phương pháp nghiên cứu. 4 Phần II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4 1. Cơ sở lý luận. . 4 2. Cơ sở thực tiễn 4 3. Các biện pháp. 6 Phần III. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG 19 1. Hiệu quả của những biện pháp đã thực hiện .19 2. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình áp dụng các biện pháp . 19 Phần IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 20 1. Kết luận 2. Kiến nghị Đối với giáo viên . 20 Đối với nhà trường và các cấp quản lý . 20 3 Phần I MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn biện pháp Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu trong đó giáo dục thể chất GDTC cũng được coi là một môn học quan trọng ở cấp tiểu học. Mục tiêu của giáo dục tiểu học hiện này là Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức trí tuệ thể chất thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở . GDTC ở tiểu học nhằm giúp học sinh có sự tăng tiến về sức khỏe thể lực đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo lứa tuổi giới tính. Biết được một số kiến thức kĩ năng để tập luyện giữ gìn sức khỏe nâng cao thể lực. Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn kỉ luật nếp sống lành mạnh thói quen tự giác tập luyện TDTT và giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng ở mức độ nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trong nhà trường và ngoài nhà trường. Trong trường tiểu học Cầu lông được coi là một trong những môn thể thao phổ biến được nhiều học sinh yêu thích tự tổ chức chơi trong các giờ ra chơi. Ở địa phương xã Hồng Thái vẫn còn một số đơn vị vẫn duy trì được các CLB Cầu lông ở khu dân cư như xóm Đức Liễn xóm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    26    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.