Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 9

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo “Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 9” để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 9 GIỮA HỌC KỲ I A. Lý thuyết Các em học thuộc nhé 1. Định luật Ôm Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây Công thức Trong đó I Cường độ dòng điện A U Hiệu điện thế V R Điện trở Ω 2. Điện trở của dây dẫn U R R I S U là hiệu điệ thế V l là chiều dài m I là cường độ dòng điện A S là tiết diện m2 R là điện trở Ω ρ là điện trở suất Cùng một dây dẫn điện trở có trị số không đổi. Các dây dẫn khác nhau thì điện trở là khác nhau. 3. R1 song song R2 song song R3 R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3 Rtđ R1 R2 R3 R1 song song R2 nối tiếp R3 R1 nối tiếp R2 song song R3 4. Công suất điện P I2 . R U2 R A t Đơn vị W A2 . Ω V2 Ω J s 5. Công của dòng điện Điện năng tiêu thụ 2 Đơn vị 1 số điện 1 kWh 3 J B. Bài tập Các em luyện tập giải các bài tập sau Bài 1 Cho mạch điện có sơ đồ như hình trong đó có điện trở R1 5Ω R2 15Ω Vôn kế chỉ 3V a Tính số chỉ của ampe kế. b Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch. Tóm tắt R1 5 Ω R2 15 Ω UV 3 V a Số chỉ Ampe kế IA b UAB Lời giải a. Vì R1 và R2 ghép nối tiếp nên I1 I2 I IA Số chỉ của ampe kế là b. Điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ R1 R2 5 15 20 Ω Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là UAB 0 4V. Bài 2 Cho mạch điện có sơ đồ như hình SBT trong đó R1 5Ω R2 10Ω ampe kế A1 chỉ 0 6A a Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch b Tính cường độ dòng điện ở mạch chính Tóm tắt R1 5Ω R2 10Ω IA1 0 6A a UAB b I Lời giải Do hai điện trở mắc song song với nhau nên hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa mỗi đầu đoạn mạch rẽ Hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch là UAB U1 I1 R1 0 6 5 3V. b Điện trở tương đương của mạch điện Cường độ dòng điện ở mạch chính là 3 Bài 3 Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có hiệu điện thế định mức tương ứng là U1 1 5V và U2 6V khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1 1 5Ω và R2 8Ω. Hai đèn này được mắc cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U 7 5V

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    22    2    29-05-2023
10    17    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.