Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Việt Nam-Angiêri

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo ‘Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Việt Nam-Angiêri’ dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | PHÒNG GD amp ĐT QUẬN THANH XUÂN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS VIỆT NAM - ANGIERI NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 Thời gian làm bài 45 phút Họ và tên Đề gồm 03 trang Lớp . ĐỀ 1 I. Phần trắc nghiệm 6 0 điểm Ghi lại chữ cái đứng đầu đáp án đúng nhất cho những câu hỏi dưới đây và điền vào bảng đáp án mỗi đáp án đúng được 0 25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ĐA Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ĐA Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thừa ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào A. Dịch vụ B. Công nghiệp C. Tài chính D. Nông nghiệp Câu 2. Từ năm 1884 1913 ở Việt Nam có phong trào chống Pháp tiêu biểu nào A. Phong trào Đông Du. B. Phong trào Cần Vương. C. Phong trào chống thuế. D. Phong trào nông dân Yên Thế. Câu 3. Cách mạng tháng Mười Nga thay đổi cục diện chính trị thế giới như thế nào A. Nhân dân lao động Nga lần đầu tiên được làm chủ đất nước vận mệnh của mình. B. Tạo tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức vô sản quốc tế. C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào giải phóng dân tộc. D. Chế độ xã hội chủ nghĩa ra đời hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là duy nhất. Câu 4. Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 A. Sản xuất suy giảm hàng hóa khan hiếm. B. Lạm phát tăng. C. Sản xuất ồ ạt hàng hóa ế thừa. D. Đời sống nhân dân khổ cực. Câu 5. Ở Nhật Bản cuộc Duy tân Minh Trị không được tiến hành trên các lĩnh vực A. giáo dục quân sự B. xã hội văn hóa C. kinh tế chính trị D. Công nghệ thông tin. Câu 6. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX Mĩ trở thành A. trung tâm công nghiệp nông nghiệp. B. trung tâm công nghiệp thương mại tài chính quốc tế. C. trung tâm kinh tế - tài chính thế giới. D. trung tâm công nghiệp thương mại. 1 Câu 7. Trước Cách mạng tháng Hai đứng đầu nước Nga là A. Lê-nin. B. chính phủ tư sản. C. Nga hoàng Ni-cô-lai II D. Xô viết đại biểu. Câu 8. Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì A. Cách mạng dân chủ tư sản. B. Chiến tranh giải phóng dân tộc. C. Cách mạng vô sản. D. Cách .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    85    3    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.