Đánh giá kết quả bước đầu điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt có bí tiểu cấp bằng phương pháp can thiệp nút mạch

Bài viết trình bày đánh giá kết quả bước đầu điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt có bí tiểu cấp bằng phương pháp can thiệp nút mạch. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu thực nghiệm không đối chứng ở những bệnh nhân vào viện vì bí tiểu cấp được chẩn đoán Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (TSLTTTL) tại trung tâm Điên quang, bệnh viện Bạch Mai từ 07/2017 đến 07/2018. | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT SCIENTIFIC RESEARCH CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT MẠCH Nguyễn Xuân Hiền Hoàng Đức Thăng Nguyễn Duy Trinh Lê Văn Khánh Nguyễn Thị Bích Ngọc SUMMARY Summary Objective We aimed to evaluate the effectiveness early outcomes of PAE in treating BPH patients with acute urinary retention AUR . Method and results in this prospective study approved by the institutional review board a signed informed consent was obtained. There were fourteen patients with AUR due to BPH from 07 2017 to 07 2018. The patients were successful removal of the bladder catheter after 12- 16 days. Post-intervention 3 months average evaluation of IPSS Qol PSA ng ml and PV cm3 decreased 63 2 73 19 79 98 29 97 ultrasound 31 75 MRI Qmax 11 46 ml s PVR 55 58 ml . Conclusion PAE in patients with AUR due to BPH is safe and effective. Key word bening prostatic hyperplasia BPH Prostatic Artery Embolization PAE Acute Urinary Retention AUR . . Bác sỹ TT Chẩn đoán hình ảnh BVBM Bác sỹ cao học 25 CĐHA- ĐHY Hà Nội Bác sỹ Khoa khám bệnh BVBM ÑIEÄN QUANG amp Y HOÏC HAÏT NHAÂN VIEÄT NAM Số 47 - 06 2022 21 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I. ĐẶT VẤN ĐỀ - Xét nghiệm nồng độ PSA tính tỷ lệ PSA toàn phần tự do tính tỷ trọng PSA và chụp CHT để loại trừ ung thư Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt TSLTTTL hay tuyến tiền liệt. u phì đại lành tính tuyến tiền liệt là sự tăng sản thành phần tế bào biểu mô và mô đệm của tuyến tiền liệt 1 . - Nếu có nghi ngờ ung thư thì tiến hành sinh thiết. TSLTTTL là bệnh thường gặp ở nam giới cao tuổi tỷ lệ - Không nhiễm trùng nước tiểu hoặc có nhiễm trùng mắc bệnh tăng dần theo lứa tuổi. Gần 50 nam giới ở nhưng đã được điều trị ổn định xét nghiệm lại không còn tuổi 60 mắc TSLTTTL và tỉ lệ này tăng lên 90 ở người tình trạng nhiễm trùng. trên 85 tuổi 2 . Tại Việt Nam Trần Đức Hòe cho thấy nam giới ở tuổi 50 có 50 mắc TSLTTTL đến tuổi 80 tỉ lệ - Các xét nghiệm đánh giá chức năng thận xét này tăng lên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.