Nhân một trường hợp xoắn u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng tại Bệnh viện Hùng Vương

Bài viết Nhân một trường hợp xoắn u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng tại Bệnh viện Hùng Vương báo cáo 1 trường hợp bệnh nhân nữ, 20 tuổi, chưa quan hệ tình dục, đau hố chậu phải kèm buồn nôn, trên siêu âm có nang lạc nội mạc tử cung buồng trứng phải phù nề, whirlpool (+). Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi tháo xoắn và bóc u nang buồng trứng. | Nguyễn Xuân Vũ. Tạp chí Y Dược học Phạm Ngọc Thạch. 2023 2 1 193-198 Báo cáo trường hợp Tạp chí Y Dược học Phạm Ngọc Thạch Nhân một trường hợp xoắn u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng tại Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Xuân Vũ1 Nguyễn Minh Hiền2 Phùng Hương Giang3 1 Phó trưởng Bộ môn Sản Phụ khoa - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2 Bác sĩ nội trú Bộ môn Sản Phụ khoa - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 3 Học viên chuyên khoa Bộ môn Sản Phụ khoa - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tóm tắt Xoắn u nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng là một thể bệnh rất hiếm gặp xuất hiện ở phụ nữ trẻ là chủ yếu. Chẩn đoán còn gặp rất nhiều khó khăn do triệu chứng lâm sàng có sự chồng lấp giữa bệnh lý lạc nội mạc tử cung và xoắn phần phụ. Chúng tôi báo cáo 1 trường hợp bệnh nhân nữ 20 tuổi chưa quan hệ tình dục đau hố chậu phải kèm buồn nôn trên siêu âm có nang lạc nội mạc tử cung buồng trứng phải phù nề whirlpool . Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi tháo xoắn và bóc u nang buồng trứng. Kết quả giải phẫu bệnh nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng phải. Từ khóa Lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng Xoắn phần phụ. Abstract A case report Torsion of ovarian endometrioma at Hung Vuong Ngày nhận bài hospital 20 11 2022 Ngày phản biện Ovarian torsion with endometrioma is rare but especially occurs in young 12 12 2022 Ngày đăng bài women. Because of the alike symptoms between endometrioma and ovarian torsion 20 01 2023 the diagnosis is challenging. We report a 20 - year - old virgin woman with right Tác giả liên hệ lower pelvic pain. Abdominal ultrasonography showed an endometrioma cyst with Nguyễn Xuân Vũ edema tissue a whirlpool sign of twisted vascular pedicle. The patient underwent Email bsxuanvu@pnt. a laparoscopy to retwist right ovarian torsion. Histopathological results a confirmed ovarian endometrioma. ĐT 0989071439 Keywords Ovarian endometrioma Adnexal torsion. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ chức năng u quái lành tính và một tình trạng hiếm Xoắn phần phụ là bệnh lý phổ biến thứ 5 gặp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    42    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.