Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS các trường THPT huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; từ đó đề tài "Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang" đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho HS THPT huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.