Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ Việt Nam: Vốn từ chỉ nghề dệt chiếu Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

Luận văn "Vốn từ chỉ nghề dệt chiếu Long Định - Châu Thành - Tiền Giang" trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài; đặc điểm về nguồn gốc và cấu tạo của vốn từ chỉ nghề dệt chiếu Long Định - Châu Thành - Tiền Giang; vốn từ chỉ nghề dệt chiếu Long Định - Châu Thành - Tiền Giang trên phương diện phản ánh và văn hóa. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    54    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.