Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt đông chuyên môn của trường THPT Phan Ngọc Hiển huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, phân tích thực trạng quản lý hoạt động chuyên môn; từ đó đề tài "Quản lý hoạt đông chuyên môn của trường THPT Phan Ngọc Hiển huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau" đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động chuyên môn của Trường THPT Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    52    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.