Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Tiền Giang

Luận văn "Quản lý hoạt động đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Tiền Giang" gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp; thực trạng về quản lý hoạt động đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Tiền Giang; biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Tiền Giang. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    110    5    04-12-2023
333    147    3    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.