Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Trãi, Núi Thành

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo ‘Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Trãi, Núi Thành’ dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | PHÒNG GD amp ĐT NÚI THÀNH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA - Thu thập thông tin đánh giá mức độ đạt được của quá trình dạy học từ tuần 1 đến tuần 9 so với yêu cầu đạt chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục. - Nắm bắt khả năng học tập mức độ phân hóa về học lực của học sinh. Trên cơ sở đó giáo viên có kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn. II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA - Hình thức Tự luận - Cách thức Kiểm tra trên lớp theo đề của trường III. THIẾT LẬP MA TRẬN SỐ CÂU THEO MỨC Nội TỔNG ĐỘ dung đơ TT Kĩ năng NHẬN n vị kiến THỨC thức Nhận Thông Vận Vặn biết hiểu dụng dụng cao 1 ĐỌC VB 4 1 1 0 6 truyện kí Việt Nam Tỉ lệ điểm 30 10 10 0 50 2 VIẾT Viết bài 1 1 1 1 1 văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm Tỉ lệ điểm 10 20 10 10 50 Tỉ lệ điểm các mức độ 40 30 20 10 100 PHÒNG GD amp ĐT NÚI THÀNH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề Số câu hỏi theo Nội mức độ Tổng dung Đ Mức độ nhận Kĩ năng ơn vị đánh thức TT kiến giá Thông Vận thức Nhận Vận hiểu dụng biết dụng cao 1 Đọc Nhận 4 1 1 6 biết - Văn Nhận bản biết truyện được tên kí Việt tác Nam phẩm tác giả - Nhận biết được ngôi kể - Nhận biết và phân loại các loại từ vưng từ loại Thông hiểu Hiểu giải thích chi tiết quan trọng sự việc chính của đoạn trích. Vận dụng Trình bày suy nghĩ bản thân về vấn đề liên quan đến đoạn trích Tỉ lệ điểm 30 10 10 50 2 Viết Viết bài Nhận 1 1 1 1 văn tự biết 1 sự kết Nhận hợp yếu biết tố miêu được tả và yêu cầu biểu của đề cảm. về kiểu bài tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm Thông hiểu Viết đúng về nội dung về hình thức từ ngữ diễn đạt bố cục văn bản Vận dụng .-Viết được bài văn tự sự có sử dụng kết hợp MT và BC -Ngôn ngữ trong sáng gần gủi Vận dụng cao Có sự sáng tạo về dùng từ đặt câu diễn đạt lựa chọn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.