Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Du

Để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu “Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Du” sau đây làm tư liệu tham khảo giúp rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề thi, nâng cao kiến thức cho bản thân để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi. | BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC GIỮA KỲ 2 Môn học Hóa học 8 Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Nhận biết Năng lực cần hướng tới Chủ đề Mô tả yêu cầu Mô tả yêu cầu cần Mô tả yêu cầu Mô tả yêu cầu cần đạt cần đạt đạt cần đạt - Tính chất vật lý của oxi. - Rút ra được nhận - Viết được các PTHH. - Tính được thể - Năng lực tự học - Tính chất hoá học của oxi xét về tính chất hóa tích khí oxi đktc - Năng lực giải quyết vấn đề TÍNH CHẤT - Sự cần thiết của oxi trong đời học của oxi. tham gia hoặc tạo thông qua môn hóa học. CỦA OXI sống thành trong phản - Năng lực tính toán hóa học. ứng - Sự oxi hoá. - Quan sát thí - Xác định được một số - Xác định được - Năng lực tự học SỰ OXI HÓA - Khái niệm phản ứng hoá hợp. nghiệm hình vẽ hoặc phản ứng hóa học cụ thể có sự oxi hóa - Năng lực thực hành thí PHẢN ỨNG - Ứng dụng của oxi trong đời hình ảnh cụ thể rút thuộc loại phản ứng hóa trong một số hiện nghiệm. HÓA HỢP - sống và sản xuất. ra được nhận xét về hợp. tượng thực tế. - Năng lực giải quyết vấn đề phản ứng hoá hợp. thông qua môn hóa học. ỨNG DỤNG - Năng lực vận dụng kiến CỦA OXI thức hóa học vào cuộc sống. Định nghĩa oxit Nhận ra được oxit Đọc tên oxit Lập được -Năng lực tự chủ Cách gọi tên oxit nói chung axit oxit bazơ khi Lập được CTHH của CTHH của oxit - Năng lực tính toán hóa học. oxit của kim loại có nhiều hóa nhìn CTHH oxit dựa vào hóa trị - Năng lực vận dụng kiến OXIT trị oxit của phi kim nhiều hóa dựa vào các thức hóa học vào cuộc sống. trị. nguyên tố Cách lập CTHH của oxit Khái niệm oxit axit oxit bazơ ĐIỀU CHẾ Hai cách điều chế oxi trong Xác định được một Viết được phương Tính được thể - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học. OXI PHẢN phòng thí nghiệm và công số phản ứng cụ thể là trình điều chế khí O 2 từ tích khí oxi ở đktc - Năng lực tính toán hóa học. ỨNG PHÂN nghiệp. Hai cách thu khí oxi phản ứng phân hủy KClO3 và KMnO4 được điều chế từ trong phòng TN hay hóa hợp. phòng TN và - Năng lực vận dụng kiến HỦY thức hóa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    180    2    30-11-2023
461    88    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.