Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Tân Tiến (Đề tham khảo)

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập, đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo “Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THCS Tân Tiến (Đề tham khảo)” dưới đây để tích lũy kinh nghiệm giải toán trước kì thi nhé! | UBND HUYỆN CỦ CHI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN NĂM HỌC 2022 2023 MÔN KIỂM TRA TOÁN 8 Thời gian làm bài 90 phút Không kể thời gian phát đề BẢNG ĐẶC TẢ CỦA MA TRẬN ĐỀ Số câu hỏi theo mức độ nhận thức V ậ Nội dung Chuẩn kiến n Đơn vị kiến STT thức kỹ năng Thông kiến thức thức Nhận biết Vận dụng cao cần kiểm tra hiểu d ụ n g 11 Phương Nhận biết trình đưa Thực hiện được giải phương trình dạng ax b 0 được về Thông hiểu Biết biến đổi phương trình về dạng ax b 0 và 1 1 dạng ax giải phuơng trình b 0 a Phương trình bậc nhất một ẩn khác 0 Phương Nhận biết 1 trình tích Thực hiện được giải phương trình. Phương Thông hiểu trình Biết biến đổi phương trình về dạng ax b 0 và 1 chứa ẩn ở giải phuơng trình mẫu 22 Giải bài Vận dụng 3 toán bằng Biết vận dụng kiến thức vật lí toán học viết biểu cách lập thức liên hệ giữa các đại lượng lập được phương Giải bài toán phương trình và giải phương trình bằng cách lập 1 trình phương trình dạng toán chuyển động Giải các Thông hiểu 3 bất Giải các bất phương trình bậc nhất một ẩn và phương biểu diễn tập nghiệm trên trục số. trình bậc Bất phương nhất một trình bậc nhất ẩn và 2 một ẩn biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 4 Ứng dụng thực Tính diện Vận dụng tế tính diện tích tích xung Vận dụng công thức tính diện tích xung quanh xung quanh của quanh của hình hộp chữ nhật. hình hộp chữ của căn nhật. nhà và 1 tính số tiền cần phải trả khi sơn nhà. 5 Toán thực tế Tỉ số Thông hiểu 1 1 Tìm giá trị của một số Vận dụng Tìm một số khi biết giá trị của nó Tam giác đồng Chứng Thông hiểu 6 dạng minh 2 Biết chứng minh hai tam giác đồng dạng theo tam giác trường hợp góc - góc. 1 đồng dạng Chứng Thông hiểu minh hệ Biết lập tỉ số đồng dạng để suy ra hệ thức. 1 thức Vận dụng cao Chứng minh hệ Biết chứng minh hai tam giác đồng dạng theo 1 thức trường hợp cạnh - góc cạnh và suy luận để chứng minh hai góc bằng nhau. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- MÔN TOÁN LỚP 8 STT Nội Đơn vị Câu hỏi Tổng số Tổng dung kiến mức độ câu thời kiến thức nhận gian thức

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
159    240    5    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.