Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tử vong ở trẻ sơ sinh cực non tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

Bài viết Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tử vong ở trẻ sơ sinh cực non tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng trình bày mô tả tỉ lệ bệnh lý và tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh cực non dưới 28 tuần điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng; Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tử vong của trẻ sơ sinh cực non dưới 28 tuần. | Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 2 tập 13 tháng 4 2023 Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tử vong ở trẻ sơ sinh cực non tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng Trần Thị Hoàng1 Phạm Thị Như Thủy1 1 Khoa Nhi sơ sinh Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng Tóm tắt Đặt vấn đề Chăm sóc điều trị trẻ cực non dưới 28 tuần là một trong những thách thức hàng đầu tại các đơn vị Sơ sinh. Chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu này với mục tiêu Mô tả tỉ lệ bệnh lý và tử vong ở trẻ sơ sinh cực non dưới 28 tuần tuổi thai đồng thời tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tử vong của nhóm trẻ này. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu theo dõi dọc từ lúc nhập viện đến khi xuất viện hoặc tử vong trên 102 trẻ sơ sinh cực non dưới 28 tuần được điều trị tại đơn vị Nhi sơ sinh Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng từ 1 5 2020 đến ngày 30 5 2022. Kết quả Tuổi thai trung bình là 25 5 tuần với cân nặng trung bình 815 2 gam. Tỉ lệ trẻ bệnh màng trong cần bơm surfactant xuất huyết não độ III-IV viêm ruột hoại tử lần lượt là 58 8 14 7 và 6 9 . Tỉ lệ tử vong là 49 trong đó tử vong ở trẻ lt 26 tuần và 26 - lt 28 tuần là 70 và 28 8 . Tuổi thai sốc và thở máy xâm lấn có liên quan đến tử vong ở trẻ sơ sinh cực non. Trong đó cứ tăng 1 tuần tuổi thai làm giảm nguy cơ tử vong 2 5 lần sốc và thở máy xâm lấn làm tăng nguy cơ tử vong với OR lần lượt là 17 7 và 49 9. Kết luận Tỉ lệ tử vong và biến chứng ở trẻ sơ sinh cực non còn cao. Các can thiệp trong tương lai cần tập trung vào phòng ngừa các biến chứng có tần suất cao hoặc liên quan đến tử vong được phát hiện trong nghiên cứu. Từ khóa trẻ cực non tử vong sơ sinh chăm sóc tích cực sơ sinh. Factors associated with mortality among extremely preterm infants at Da Nang Hospital for Women and Children Tran Thi Hoang1 Pham Thi Nhu Thuy1 1 Neonatal Unit Da Nang Hospital for Women and Children Abstract Introduction Management of extremely preterm infants under 28 weeks of gestation remains a challenge for neonatal care. This study was carried out to .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.