Đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng trên 49 bệnh nhân chấn thương bụng kín có tổn thương tạng rỗng

Bài viết Đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng trên 49 bệnh nhân chấn thương bụng kín có tổn thương tạng rỗng nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng trên 49 bệnh nhân chấn thương bụng kín có tổn thương tạng rỗng, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2021. | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH Ổ BỤNG TRÊN 49 BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN CÓ TỔN THƯƠNG TẠNG RỖNG Lý Lập1 Lê Văn Phước2 Mai Đức Hùng3 Nguyễn Thị Lý3 TÓM TẮT Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng trên 49 bệnh nhân chấn thương bụng kín có tổn thương tạng rỗng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 12 2018 đến tháng 12 2021. Kết quả Bệnh nhân trung bình 41 14 14 77 tuổi tỉ lệ giới tính nam nữ 4 5 1 nguyên nhân chấn thương chủ yếu do tai nạn giao thông 83 7 . Dấu hiệu tổn thương tạng rỗng trên phim chụp cắt lớp vi tính dịch tự do ổ bụng 100 dày mạc treo thâm nhiễm mỡ 89 8 dày thành ống tiêu hóa 71 4 khí tự do ổ bụng hoặc sau phúc mạc 61 2 tụ máu mạc treo 36 7 mất liên tục thành ống tiêu hóa 22 4 hematoma ở thành ống tiêu hóa khí trong thành ống tiêu hóa thoát mạch thuốc cản quang 6 1 . Vị trí tổn thương trên trên phim chụp cắt lớp vi tính ở ruột non 38 8 ở đại tràng 10 2 ở tá tràng 6 1 ở bàng quang 4 2 ở trực tràng 2 . 28 6 bệnh nhân có tổn thương tạng đặc kết hợp. Số lượng tổn thương tạng tổn thương 1 tạng 63 3 tổn thương 2 tạng 16 3 . Không phát hiện vị trí tổn thương tạng rỗng 20 4 . Từ khóa Tổn thương tạng rỗng chấn thương bụng kín. ABSTRACT A retrospective cross-sectional study of the abdominal computed tomography images In 49 patients with closed abdominal trauma with hollow visceral injuries treated at Cho Ray hospital from December 2018 to December 2021. Results The average age of the patients was years the ratio of male female 1 The main cause of injuries was traffic accidents . The signs of hollow visceral injuries on computed tomography film free fluid in the abdomen 100 mesenteric thickening fat infiltration the thickening wall of the gastrointestinal tract intra-abdominal or retroperitoneal free air mesenteric hematoma intermittent loss of gastrointestinal tract wall hematoma in the gastrointestinal tract wall gas in the gastrointestinal tract

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    44    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.