Đánh giá sự hài lòng của 21.579 người bệnh đến khám và điều trị tại 13 Bệnh viện khu vực phía Bắc, năm 2018-2019

Bài viết trình bày đánh giá sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị tại một số bệnh viện phía Bắc. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang người bệnh và người nhà người bệnh, đến khám và điều trị ngoại trú tại 13 bệnh viện khu vực phía Bắc, từ tháng 4/2018-4/2019. | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI https 1859-1655 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI 13 BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2018 - 2019 Bùi Tuấn Khoa1 Tạ Việt Khôi1 Nguyễn Tất Lộc1 Tạ Thùy Linh1 Nguyễn Thị Thùy Linh1 TÓM TẮT Mục tiêu Đánh giá sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị tại một số bệnh viện phía Bắc. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và điều trị ngoại trú tại 13 bệnh viện khu vực phía Bắc từ tháng 4 2018-4 2019. Kết quả Đa số người bệnh trên 18 tuổi 98 1 sống ở thành thị 56 1 trình độ học vấn phổ thông 44 2 có bảo hiểm y tế khác 53 2 . Tỉ lệ người bệnh nam 47 9 và người bệnh nữ 52 1 tương đương nhau. Người bệnh điều trị ngoại trú ở các bệnh viện nghiên cứu có tỉ lệ hài lòng chung theo thang điểm Linkert đạt 94 3 . Điểm trung bình mức độ hài lòng chung của người bệnh điều trị ngoại trú về các nội dung nghiên cứu đều trên 4 điểm và đạt mức hài lòng. Điểm trung bình mức độ hài lòng chung của người bệnh theo các tiêu chí nghiên cứu đạt 4 22 điểm. Từ khóa Bệnh viện chất lượng dịch vụ bệnh nhân ngoại trú mức độ hài lòng. ABSTRACT Objectives To assess the satisfaction of patients who come for examination and treatment at a number of hospitals in the North of Vietnam. Subjects and methods A cross-sectional descriptive study of 21 579 patients and their family members who visited and received outpatient treatment at 13 hospitals in the Northern region from April 2018 to April 2019. Results The majority of patients were over 18 years old lived in urban areas had a high school education had other health insurance 53 2 . The proportion of male patients and female patients were similar. Outpatients at the research hospitals had the overall satisfaction rate according to the Linkert scale of . The average point of overall satisfaction of outpatients on the research contents was above 4 points and reached the satisfaction

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
167    66    2    05-12-2023
13    94    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.