Lập kế hoạch y tế (Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng): Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Lập kế hoạch y tế (Tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng): Phần 2 gồm các nội dung chính như: Triển khai thực hiện can thiệp; giám sát hỗ trợ triển khai can thiệp; theo dõi và đánh giá can thiệp; lập kế hoạch thường quy. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CAN THIỆP MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này học viên có thể 1. Trình bày được lợi ích của quản lý triển khai chương trình dự án 2. Phân tích được khó khăn 3 chiều trong quản lý triển khai chương trình dự án 3. Trình bày được các nội dung cơ bản của quản lý triển khai chương trình dự án 4. Áp dụng được các công cụ kỹ thuật cơ bản trong quản lý triển khai chương trình dự án NỘI DUNG 1. Triển khai chương trình dự án là gì Sau khi đã lập được kế hoạch cho một chương trình hay dự án y tế chúng ta cần tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đó xem hình dưới đây . Thực hiện kế hoạch là quá trình biến mọi kế hoạch trên giấy thành hiện thực thành sản phẩm mong đợi. Trên thực tế đây là bước khó khăn nhất trong chu trình quản lý đòi hỏi thời gian công sức trí tuệ và nguồn lực lớn nhất. Đánh giá Lập kế hoạch Giám sát Theo dõi Thực hiện Quản lý việc triển khai chương trình dự án là việc áp dụng kiến thức kỹ năng công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của chương trình dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình dự án. Quản lý triển khai chương trình dự án đòi hỏi những người quản lý phải hiểu rõ các đặc điểm của chương trình dự án do tổ chức mình thực hiện. Sau đây là những đặc điểm mà thường là những khó khăn mà người quản lý sẽ phải đối mặt trong suốt thời gian triển khai thực hiện 69 1. Chung nguồn lực với nhiều chương trình dự án hay hoạt động khác. Ví dụ trung tâm y tế huyện chỉ có một chiếc ô tô nhưng được sử dụng cho tất cả các hoạt động tại Trung tâm. Hoặc cán bộ chương trình phòng chống AIDS cũng kiêm nhiệm luôn việc theo dõi chương trình phòng chống . 2. Nhóm cán bộ tham gia chương trình dự án thường đến từ nhiều phòng ban bộ phận khác nhau. Ví dụ để triển khai một hoạt động về đào tạo kỹ năng tư vấn về sức khỏe sinh sản cho cán bộ y tế tuyến xã nhóm cán bộ tham gia của Trung tâm Y tế huyện có thể bao gồm cán bộ phòng sức khỏe sinh sản cán bộ phòng truyền thông giáo dục sức khỏe cán bộ phòng kế hoạch .. 3. Người điều phối việc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    109    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.