Ứng dụng công nghệ IoT tích hợp vào nón bảo hộ phục vụ công tác quản lý an toàn lao động tại công trường

Bài viết Ứng dụng công nghệ IoT tích hợp vào nón bảo hộ phục vụ công tác quản lý an toàn lao động tại công trường đề xuất một quy trình mới cho việc áp dụng các công nghệ cảm biến và IoT tích hợp vào nón bảo hộ vào công tác quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng. | Tạp chí Vật liệu amp Xây dựng Tập 13 Số 01 năm 2023 Ứ ụ ệ ợ ả ộ ụ ụ ản lý an toàn lao độ ại công trườ Đỗ ế ỹ ễ ữu Đạ ễ ữ ộ ả ự ỹ ậ ự Trường Đạ ọ 268 Lý Thườ ệ Phườ ậ Đạ ọ ố ồ Chí Minh Phườ ủ Đứ Ừ Ắ ả ể Công trườ ự ột môi trườ ệ ắ ệ ớ ề ủ ạ ề ậy để An toàn lao độ đả ảo an toàn lao động ngườ ỹ sư bắ ộ ả ế ị ả ộ ạo động đặ ạ ậ ệ ả ộ lao động khi vào công trườ ạn thương tâm vẫ ả ộ ệ ả ế ữ ả ộ an toàn mà công nhân mang chưa thậ ự ủ độ ỗ ợ ệ ố ạn lao độ ứu này đưa ra giả ả ộ lao độ đượ ợ ả ế ệ ạ ậ IoT để giúp mũ bả ộ thông minh hơn có khả năng phát hiệ ảnh báo cho người độ ữ ự ố ể ả trường trướ ự ố ậ ự ả ứ ẽ đề ấ ộ ớ ệ ụ ệ ả ế ợ ả ộ ản lý an toàn lao độ trườ ự ớ ệ ề ị ệ ố ị ố được đo ừ ả ế ệt độ độ ẩ ớ ảng cách hơn 2 km. Ban quả ệ ở ầ ết các công trườ ự ầ ữ lý công trườ ẽ ạ ững thông tin trên để đưa ra giả đị ề ứ ỏe cho người lao động để ả ể ữ ướ ử ệ ể ủi ro trong môi trườ ệc. Điển hình như ở ệ ộ ủ ứ ẽ ồ ố ầ ầ ấn đề an toàn lao động đã đượ ề ữ ớ ệ ổ ầ ớ ệ ổ ứ ề năm gần đây. Trước đây hầ ế ệc trên công trườ ệ ố ầ ả ế ế ủ ệ ống sơ đồ ầ ứ ít khi quan tâm đế ả ệ ủ ụ ọ không đội mũ bả ể và sơ đồ ậ ầ ảo hướ ể ủ ệ ố ặ ản quang đi ủ ả ộ cũng như phớ ờ các quy đị ề ả năng ứ ụ ế ậ ố ủ ộ Lao độ Thương ộ ệ ừ năm 2016 đến năm 2020 cả nước có ngườ ế ầ ổ ứ ngườ ị thương do tai nạn lao độ ậ ều phương pháp an toàn lao động đã được đưa ra nhằ ất lượ ộ ệ ố ộ ệ ố ự ả governing đượ ố ủa người lao độ trườ ệ ằ ứ ụ ột môi trườ ặ ệ ố ạt độ ổ đị ệ ện đại vào công trường. Đã có nhiề ứu đưa ự độ ệ ố ợ ả ầ ề ầ ả ức độ ứ ả ệ ất. Đáng ứ Ứ ụ ủ ệ ống nhúng trong các lĩnh vự ệ chú ý đã có sự ợp IoT vào mũ bả ể ằ ử ụ ự động hóa điề ể ạc đã đượ ế ế điề ể đun truyề ẩn LoRa để ế ứ ụ ừ ấ ừ năm 1961. Hầ ế ụ ụ ụ ệ ả ậ ử ấ ận đăng JOMC 112 Tạp chí Vật liệu amp Xây dựng Tập 13 Số 01 năm 2023 đích quân sự ần đây hệ ố ần đượ ứ ụ ự ợ ự hài lòng để đáp ứ ẩ ựng đặ ệt là trong lĩnh vực an toàn lao động. Để đả ả ẩ ỹ ứ ủ ả ẩ toàn cho người lao độ ở ứ ất đã có rấ ề ứ ất lượ ả ậ ều hướ ắ ề ớ ế đưa ra về ế ế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    54    1    01-12-2023
116    383    1    01-12-2023
22    57    1    01-12-2023
170    38    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.