Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý công tác chủ nhiệm lớp các trường trung học cơ sở ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Luận văn "Quản lý công tác chủ nhiệm lớp các trường trung học cơ sở ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lí luận về quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường trung học cơ sở; thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp các trường trung học cơ sở ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang; biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp các trường trung học cơ sở ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    60    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.