Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Phát huy tính tích cục, tự lực học tập của học sinh trong dạy học chương

Mục tiêu của đề tài "Phát huy tính tích cực, tự lực học tập của học sinh trong dạy học chương "Từ trường" lớp 11 THPT ban Khoa học Tự nhiên với sự hỗ trợ của máy vi tính" là tìm kiếm những biện pháp cơ bản nhằm phát huy tính tích cực, tự học tập của học sinh trong dạy học chương "Từ trường" lớp 11 THPT ba Khoa học Tự nhiên với sự hỗ trợ của máy tính. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.