Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn các trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng về hoạt động TCM ở các trường THCS trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; luận văn "Quản lý hoạt động tổ chuyên môn các trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ" đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động TCM nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho các trường THCS ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    53    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.