Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý công tác chủ nhiệm của các trường trung học phổ thông ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Luận văn "Quản lý công tác chủ nhiệm của các trường trung học phổ thông ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang" trình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác chủ nhiệm của trường THPT; thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm của các trường THPT ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm của các trường THPT ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    87    11    08-12-2023
37    56    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.