Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; từ đó luận văn "Quản lý hoạt động tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Tân Hưng, tỉnh Long An" đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    56    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.